Saturday, January 28, 2012

Hvorfor er det så stille i Sverige?

Norske medier forteller ikke om tilstandene i Sverige. Se denne videoen og få vite hvordan det er på den andre siden av grensen.

Det er INGRID CARLQVIST - Journalist, författare och rättskämpe som forteller.

No comments:

Post a Comment