Monday, January 16, 2012

Ingen grunn til å lytte til Sturla Stålsett sitt ønske om hijab

"Det er noen som aldri fatter at en sak er over for godt, men som vil ta den opp igjen og igjen så lenge det er livsgnist til stede. Faktisk uansett hvor uansvarlig og eller dumt eller dårlig forslaget måtte være !

Sturla Stålsett later til å være en politisk prest. Det har han selvfølgelig lov til , men det er i seg selv ingen grunn til å lytte på hva han sier.

Utvalg vil tillate Hijab i politietaten og i dommerstanden! Hvorfor det tro? Det er to embeter i Norge som helst ikke skal være farget hverken av religiøs eller politisk overbevisning og det er nettopp politi- og dommer gjerningene. Det er ikke en eneste god grunn til å bryte det prinsippet. Tvert imot strider med mot alt som politiet skal stå for, nemlig å overholde lovverket......"

Les mer: Så kommer Hijab opp igjen ……

Les også hva Hans Rustad i Document har å si om saken:
Går inn for hijab i politiet og blant dommere

Det fortoner seg mer og mer klart at Bruce Bawers bok The New Quislings som kommer i slutten av denne måneden, har en helt korrekt tittel.

No comments:

Post a Comment