Thursday, January 12, 2012

Skrekk og gru fra Jagland

Torbjørn Jagland har en artikkel i Dagsavisen, Vår handlefrihet kan brukes, som klart viser hvorfor kampen mot EU bør intensiveres.

I artikkelen er Jagland dypt bekymret over at europeiske land vil gjøre krav på å styre seg selv i fremtiden.

Tygg litt på den - og les så artikkelen. En stor kanne kaffi, eller noe annet å svelge ned med, anbefales.

No comments:

Post a Comment