Thursday, January 19, 2012

Noen bør granske SVs Akhtar Chaudhry

Winston Churchill: Jeg kommer ikke til å overgi min forstand slik at jeg ikke ser forskjell på brannmenn og brannstiftere.

Brannstifteren i saken om Janne Kristiansens avgang som PST-sjef er SVs Akhtar Chaudhry. Mange av Documents lesere mener det var et bevisst lure-spørsmål fra Chaudhrys side som fikk Kristiansen til å snuble.

Chaudhry anbefaler mer etterretningssamarbeid mellom Norge og Pakistan i kampen mot terror. Bin Laden kunne bo i Pakistan uforstyrret. Det finnes seriøse rapporter som knytter etterrettningstjenesten i Pakistan til bomber i utlandet.

Amerikanske medier har skrevet om at CIA ble så frustrert av manglende samarbeid at de iverksatte sin egen operasjon inne i Pakistan. Pakistanerne oppdaget ikke nettverket før det var for sent: Osama bin Laden var drept.

BBC har vist Pakistans troløshet og dobbeltspill i den utrolige dokumentaren Secret Pakistan.


Dette landet mener altså Chaudhry at Norge bør ha et tettere samarbeid med.

Flere lesere hos Document påpeker også dette:

At en islamistsympatisør som Chaudry overhodet har sluppet inn på Stortinget er det som er den virkelige skandalen og sikkerhetstrusselen her. Det er han som bør gå av!....

....Jeg stoler ikke på Chaudry og hvilken kontaktflate han har mot pakistanske myndigheter.
Selvfølgelig har Ahktar Chaudhry sin egen agenda !
Senest i fjor, fikk han tildelt en " æresbevisning" (penger ? medalje ? ) for å ha fremmet pakistanske INTERESSER i Norge.
Hans " lure-spørsmål " til PST-sjefen, kan sees på denne bakgrunn.
Ventelig vanker det nå mere heder og ære fra hans hjemland....


....På SVs nettsider, 18.03.2011, kan man bl.a. lese :
Svs Akhtar Chaudry mottar hederspris fra Pakistans president. Chaudry mottar en pris som gis til personer som har jobbet til det beste for Pakistan i utlandet....
Akhtar Chaudry hedres for å ha tjent Pakistan.

Den gang Faremo var Justisminister, en gang i fortiden, måtte hun gå fordi hun var klar over overvåkingen av Berge Furre!
Faremo måtte gå fordi hun ikke informerte hva som var på gang, nå må Kristiansen gå fordi hun forteller....
Faremo følte seg utsatt for et røvertokt den gang. Hva skal vi kalle dette?


Les hele: Janne Kristiansens avgang – en trist dag for Norge

No comments:

Post a Comment