Tuesday, January 17, 2012

Sturla Stålsett burde ha konvertert til islam

"Det er mulig Stålsett ikke merker det, men folk er altså møkk lei av forsøkene på å oppnå en slik dominans av islam på bekostning av etablerte, velbegrunnede lover og sosiale konvensjoner. At islamister på dulgt vis fremmer islamsk overhøyhet, er knapt egnet til å sjokkere noen. Men at de skal få hjelp av en som kaller seg kristen, er vanskeligere å svelge. Kunne han ikke i det minste ha konvertert først?....

....Dette kan man lett overbevise seg om ved selv å hevde overfor islamister at en T-skjorte med bilde av Muhammed som hund egentlig er et tegn på vennskap med profeten, siden hunden er menneskets beste venn. Man vil da ganske raskt få beskjed om at man har opptrådt krenkende, og at det er opp til mottageren av budskapet å definere hva som er krenkende.

Da ser man nemlig lett at de normale spillereglene ikke bare er opphevet, de er også erstattet av islamistiske regler: Islamisten skal bestemme både som sender og som mottager, noe man gjerne kan kalle å få i pose og sekk. Kron? De andre vinner, og kan gjøre som de vil. Mynt? Vi taper, og må innrette oss. Ta til etterretning at du krenker, men kom ikke her og påberop deg krenkelse. Det er i det hele tatt en dobbel standard som vanskelig kan begrunnes med annet enn at islam skal stå i en særstilling....."

Les hele: Kron? De andre vinner. Mynt? Vi taper.

Leserkommentarer:

Kunne han ikke i det minste ha konvertert først?

Konvertering skulle være unødvendig hvis man tror på den farlige løgnen om at kristne og muslimer tilber samme gud.
-Flora

***

Meget bra skrevet. Jeg håper en kopi ble sendt til alle i Stålsett-klanen.

Det kan være på sin plass å minne om det juridiske grunnlaget for Stålsetts og andres islam-vennlighet. I juli 1975 hadde International Labour Office(ILO) møte i Geneve. Etter mye fram og tilbake, vedtok de ILO-anbefaling 143.

Artikkel 12(f) lyder slik:

take all steps to assist and encourage the efforts of migrant workers and their families to preserve their national and ethnic identity and their cultural ties with their country of origin, including the possibility for children to be given some knowledge of their mother tongue;
C143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975

Dette punktet ble en del av anbefalingen som følge av press fra regjeringer i emigrantland som insisterte på at innvandreres rettigheter skulle utvides kraftig. (Algerie og Tyrkia om jeg husker rett). ILO-anbefaling 143 ble norsk lov da vi delratifiserte den, og var en viktig del av grunnlaget for den beryktede stortingsmelding 74, vedtatt 2. mai 1980.

Innvandreres rett til å beholde sin etniske identitet er altså et direkte resultat av arabisk press, gjort til norsk lov av ingen andre enn Arbeiderpartiet.
-Buddy Ogilvy

***

alternativt gå rundt i hvite laken og/eller solkors. _Jeg_ kan jo mene at det symboliserer sjelens renhet og kristen tro. De som misforstår meg vil anse meg som nazist og/eller medlem av KKK. De burde selvfølgelig vite bedre.
-Ole Østeby

No comments:

Post a Comment