Wednesday, January 18, 2012

Nå har Aftenposten dummet seg ut - igjen!

Konemor blant avisene, Aftenposten, får gjennomgå hos Document. Det begynner å bli en vane - og takk for det. Helt siden Aftenposten, ved forrige stortingsvalg, ble et talerør for den rød-grønne regjeringen, har det kun gått nedover med tilliten til avisen. Aftenpostens opptreden etter terroraksjonen 22/7 har ytterligere svekket avisen. Les Hans Rustads omtale av Aftenposten i artikkelen Nærmere:

"Aftenposten har i likhet med de fleste andre medier satset på den høyreekstreme fare. Man har konstruert sammenhenger der hvor ingen er, laget en rød tråd fra Fremskrittspartiet til det virkelig ekstreme høyre, som ender i nynazisme. Dette har journalistene gitt navnet Den tredje bølgen.

Dette vrøvlet har fått status som “forskning”. Øivind Strømmen møtte igår 22.juli-kommisjonen og holdt et foredrag med den samme sammensausing av høyreradikale/høyreekstreme/høyrepopulisme som Aftenposten og de fleste medier har gått inn på. Det er en type politisk diagnostikk som rammer – ja hvem rammer den? Den rammer den opposisjonen som finnes på nettet og som har et betydelig nedslagsfelt.

Hvis folk som skal vurdere og utforme politikken begynner å tro på dette vrøvlet, er vi ille ute.....

.....PSTs konklusjon er at det ikke finnes noe høyreekstremt miljø å snakke om. Men Aftenposten og mediene har satset hardt på at det finnes, og insisterer. Hvis det er uenighet, er det politiet det er noe galt med! Siden PST arbeider i hemmelighet, stiller de med et handikap. De kan ikke gi seg inn i en polemikk med mediene. Men det kan “vi” når mediene ikke respekterer faglige grenser og mandat.

Finnes det ingen fare? Jo, det finnes en betydelig islam-kritisk opinion, og her finnes også mennesker med sterkt fiendtlige holdninger. Terskelen for hatefulle ytringer er blitt senket. Men i den farlige kategorien snakker Kristiansen om enkeltpersoner, ikke miljøer.


Disse enkeltpersonene representerer en betydelig kilde til usikkerhet både når det gjelder trusselbildet generelt, samt trusselbildet rundt enkelte av våre myndighetspersoner.

Det Aftenposten og resten av mediene har gjort, er å konstruere dette til et “miljø” og benytte seg av insinuasjoner og guilt by association. Man har benyttet høyreradikal/høyreekstrem-betegnelsen for å kunne lukke munnen på folk – med god samvittighet...."

Leserkommentar til artikkelen i Document:

Jeg har, delvis til min overraskelse, utviklet litt respekt for PST-sjef Janne Kristiansen etter 22/7. Hun vet godt at store deler av pressen og det politiske establishment ønsker henne fjernet fra jobben med hennes hode på et fat. At hun likevel fremdeles insisterer på å si det hun mener er faktisk korrekt og ikke politisk korrekt krever en viss personlig integritet i denne situasjonen.

At Øyvind Strømmen holder foredrag for 22.juli-kommisjonen som såkalt ekspert er imidlertid en dårlig vits. Mannen er ikke ekspert på noe som helst.
-Fjordman

No comments:

Post a Comment