Wednesday, January 18, 2012

Sverige er ikke lenger det Sverige vi kjente

Historien om Sverige en tiendedel inde i det 21. århundrede er først og fremmest beretningen om et land, der bag den pæne og afrettede facade og den flotte økonomiske vækstrate siden 2006 rummer voldsomme kontraster, og beretningen om ting og kvaliteter, der går tabt i takt med, at stærke politiske kræfter faktisk har held med at afskaffe Sverige, som vi hidtil har kendt Sverige.

Sverige har udviklet sig til et ekstremernes land, hvor stadig færre mennesker ser ud til at have noget til fælles. Sverige er ikke længere det Sverige, vi kender fra glansbillederne og postkortene. Landet forandres med hastige skridt, skønt forandringen bemærkelsesværdigt nok ikke giver anledning til nogen særlig formidling, refleksion og debat i den svenske offentlighed. I stedet virker det som om divergerende stemmer, erfaringer og forventninger dæmoniseres, ignoreres og marginaliseres af en sær og på alle måder skræmmende alliance mellem politikere, mainstreammedier og akademikere. Der er tale om en højt avanceret udelukkelseskultur, hvormed den rigtige måde at tænke på konstant korrekser og afgrænser sig fra den forkerte måde at tænke på, således at den rigtige måde definerer, hvad der kan tales om – og på hvilken måde.

Mikael Jalving har gennemrejst Sverige og gjort sig sine iagttagelser. Han foreslår at svenskerne afskaffer sig selv en gang for alle.

Absolut Sverige

No comments:

Post a Comment