Monday, January 23, 2012

Farlig å konvertere til islam

Islam - den totalitære ideologi

...... samme kveld ble en 21-åring arrestert i Skien. Han er av latinamerikansk opprinnelse, født inn i katolisisismen, men konverterte til islam.

Altså: Konverteringen til islam forgiftet den unges sinn. Før var han som andre ungdommer. Etter konverteringen vender han seg mot Norges kronpris, statsminister og utenriksminister med et hat som bare kan forklares ved at han uten motforestillinger følger påbudene slik de er gitt ham av profeten - skaperen av den totalitære ideologien islam.

Men redaktører og journalister fortsetter å angripe personene, de såkalte islamister - ofrene - for denne ideologien. De vil ikke innse at de jeg her kaller ofre var som andre mennesker før møtet med islam. - Som barn kom vi upåvirket inn i livet, alle var vi rene og ufordervet. Men deretter er det ideologier og kulturelle tradisjoner som forvandler oss. Noen ganger til uhyrlige roboter, slik vi gang etter gang ser at det skjer når islam får makt over sinnene: Etter fredagsbønnen, shia mot sunni, sunni mot shia, begge mot annerledes troende osv. osv. , hundreår etter hundreår.

Derfor: Angrip ideologien, ikke dens ofre. Kunnskapsstoffet foreligger.
-hanslund

Leserkommentar til artikkelen: Da ekstremismen kom til Oslo

No comments:

Post a Comment