Saturday, September 19, 2009

600 asylsøkere har ankommet siden sist

7 september skrev jeg at i dag kommer 50 nye asylsøkere til Norge. Siden da har om lag 600 asylsøkere kommet, og innen utgangen av september vil 600 nye være i landet. Det totale antall asylsøkere i 2009 vil trolig være rundt 20.000. Om lag 95% av asylsøkerne er uten pass eller annen identifikasjon. Alle vil få innkvartering og forpleining.

I går kunne vi se i Dagsrevyen at en nær 92 år gammel dame ikke kunne få sykehjemsplass. Hun måtte tas hånd om av en nevø.

Penger til asylmottak finnes det mer enn nok av, takket være sosialistene, men ikke innkvartering for en syk, norsk dame.

Slik vil det fortsette - takket være alle de som stemte på andre partier enn Fremskrittspartiet.

No comments:

Post a Comment