Saturday, September 5, 2009

Sjefredaktør i Aftenposten vil ikke beklage

Hilde Haugsgjerd, sjefsredaktør i Aftenposten, sier til P4 at de ikke ønsker å beklage at de brukte eksperter som har bindinger til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, uten å gjøre oppmerksom på det.

Haugsgjerd innrømmer likevel at avisen ikke er helt fornøyd med oppslaget.

- Forsiden har blitt diskutert en del på desken i etterkant. Vi tok kanskje litt for hardt i og gjorde det litt for enkelt når vi skrev "Ekspertenes dom". Det kan jo høres ut som det er en samlet norsk forskerstand, og det var det jo ikke, sier Haugsgjerd.

Ta det med ro, Hilde Hugsgjerd. Ingen forventet en beklagelse. Du er tross alt journalist - den eneste ufeilbarlige yrkesgruppen vi har i dette landet.

No comments:

Post a Comment