Tuesday, September 8, 2009

Er Stoltenberg for engstelig?

Nrk kjører nå en av sine mange reklamesnutter hvor Stoltenberg sier at han er redd for å slå på radioen om morgonen fordi han er redd for å høre at Frp har brukt enda en milliard eller to....

Jeg visste ikke at Stoltenberg var en så engstelig person. Hvis det ikke skal mer til enn radionyheter om morgonen for å sette ham ut av spill, da kan man stille spørsmålstegn ved om han egentlig er skikket til å være landets statsminister.

I disse 4 årene han har ledet regjeringen, har kongeriket Norge heldigvis vært forskånet for alvorlige, nasjonale hendelser. Men hva om en katastrofe inntreffer? Vil Stoltenberg da nekte å forlate senga, gjemme seg under dyna og i verste fall ender vi kan hende opp med at Modum Bad får innlagt en statsminister nummer to?

No comments:

Post a Comment