Tuesday, September 22, 2009

Sponheim, en helt ubetydelig politiker

Siden vi alle eier Dagsavisen (den får 40 millioner i året av våre skattepenger i form av pressestøtte), tillater jeg meg å publisere hele innlegget fra en av dets lesere, Ole Årseth.


Strand har helt rett, og det som jeg aldri skal glemme, er den totale forakten han viste for 1/4 av de norske velgerne, og han er ikke alene. OK en fargeklatt, men helt ubetydelig politiker, og ellers ikke særlig mye å fare med, heller ikke som medmenneske. ET OPPBLÅST EGO.
Jeg skal aldri glemme at han sitter og snakker om brune krefter på selveste valgnatten. Dessverre er det for få som skjønner hvor simpelt dette er. Velgere er herskapet, politikere er tjenerskapet, og det fatter ikke Sponheim. Pressen var mer indignert over Hagens skadefro. Den delte mange av oss etter år med sjikane. VELGERNE GAV SPONEHEIM EN LÆREPENGE. Og brunskjorte bemerkninger brukes av mange norske politikere, og andre fordi de nærer en dyp forakt for demokratiet og folk flest. Jeg kan godt trekke min støtte til FRP, hvis de i regjering selger oss ut, men jeg kommer aldri til å stemme på noe annet parti etter år med forakt mot oss som bruker vår stemmerett. FRP er et demokratisk parti, og siden "DE" snakker om brunskjorter, så er FRP det eneste partiet som står opp for Israel og det jødiske folks rett til å forsvare despoter. I Midt Østen finnes det organisasjoner og diktaturer som har programfestet at det jødiske folk skal utslettes, og de får støtte av alle andre enn FRP, selv KRF har sviktet, og mister kristne velgere som oss. Mer er det ikke å si om brunskjorter, og Sponheim var en sauebonde da han kom til Oslo, og det der er han fortsatt. Vi har et stort hylekor (av sauer) i Norge, og Sponheim var førstesanger.


Dagsavisen - Sutring i sentrum

No comments:

Post a Comment