Tuesday, September 15, 2009

TV2 vant over Nrk

NRK er nede for telling. Statskanalen lovet mer enn «brød og sirkus». Brødet uteble og TV 2 seirer TV-dekningen.

«Styrkeforholdet mellom NRK og den lille filialen i Bergen bekymrer meg midt i ryggen,» sa en kampklar Jon Gelius i august. Foreløpig når han ikke TV 2s dekning opp til knehasen engang. TV 2 har satset på en noe mer tradisjonell valgkampdekning. De drar fram sine gamle kanoner av noen debattledere i Oddvar Stenstrøm og Pål T. Jørgensen. De leverer - slik de alltid har gjort. TV 2s valgdekning er mer behagelig i formen, mer seriøs i innhold og gir rom for bedre og mer utfyllende svar, samtidig som programlederne stiller mer velplasserte spørsmål.

Det er en fornøyelse å se både partilederutspørringer, Valg-Tabloid og ikke minst Oddvar Stenstrøms folkemøter. Programmene bidrar til å belyse viktige politiske skillelinjer, ulike regjeringskonstellasjoner og partienes styrker og svakheter på en imponerende måte. Vi i sofaen får god informasjon og TV 2 lar oss også ta del i debatten på en god måte gjennom å integrere tv og internett. TV 2 vinner også nettsatsningen på knockout.


Les hele artikkelen i e24 NRKs mageplask

No comments:

Post a Comment