Friday, September 4, 2009

Fagforbundet lyver for det norske folk

I pamfletten fra Fagforbundet, som bærer navnet ”Vurderer du å stemme FrP?” kommer organisasjonen med en rekke løgner. Enten er de lettere tilbakestående i Fagforbundet, uten evner til hverken å høre eller lese, eller de mener at målet helliger midlene - altså servere direkt løgn om Fremskrittpartiets politikk.

Kenneth Svendsen (FrP) tilbakeviser punkt for punkt løgnene til Fagforbundet her:
Dette er Fagforbundets drittpakke

No comments:

Post a Comment