Thursday, September 10, 2009

Stoltenberg vant debatten i morgen

Ja, vær sikker på at det kommer til å bli overskriften eller innholdet i alle sosialdemokratiske blogger etter partilederutspørringen i morgen.

Den siste måneden har jeg feid gjennom utrolig mange blogger, fra alle partier. Med noen ytterst få hederlige unntak - de mest kjedelige bloggene har vært Ap-blogger. De har vært så forutsigbare, så fulle av partipolitisk oppgulp og besvergelser, at det mest treffende ordet for å beskrive bloggene er svada.

Egentlig forbauser det meg ikke. For som jeg har skrevet mange ganger tidligere: Hos de fanatiske Ap-velgerne har det ikke vært tenkt en selvstendig tanke siden Ap begynte å styre dette landet. Som fugleunger sitter de der med gapende kjeft og svelger unna alt det Ap-ledelsen serverer dem. Uten tvil - de må ha et unikt fordøyelsessystem.

Ja, hvordan skulle slike politiske søvngjengere evne å skrive noe som var interessant?

Det er dette som er grunnen til at jeg ikke har forhåpninger om noe nytt og spennende fra Ap-bloggerne. Trolig har mange av dem allerede skrevet blogginnlegget som skal postes etter debatten i morgen, der de igjen vil messe at Stoltenberg vant debatten.

Vent og se!

No comments:

Post a Comment