Thursday, September 3, 2009

Dette skjedde mens jeg slo lensMens jeg slo lens - det tok om lag 20 sekunder - hadde Norge økt sin formue med mer enn etthundrede-og-fjorten tusen kroner (114 160). For hvert sekund som går, renner det inn 5.708 kroner i Oljefondet.

Du kan se et taksameter som viser pengebeholdningen her: oljefondet.no

Jeg tviler på at det har gått opp for folk flest akkurat hvor stort Oljefondet er blitt:
•Gjennom Oljefondet er vi nordmenn blant de største eierne i nesten alle store selskaper i verden.
•Hver og én av oss ville fått 450.000 kroner hvis Kristin Halvorsen i et anfall av hyperliberal tiltro til enkeltmennesket delte ut pengene til det norske folk.
•Oljefondet kunne kjøpt rubbel og bit av selskaper notert på Oslo Børs som staten ikke allerede eier, og likevel sittet igjen med 300 milliarder kroner.

Per Valebrokk i e24

No comments:

Post a Comment