Saturday, September 19, 2009

Rått parti

Norges sosialistiske regjering har kunnet føre valgkamp med en svulmende valgkampkasse, full støtte fra NRK (ARK) og solid støtte fra en rekke aviser.

Finansavisen minner i dag om at fellesskapets kasse bidrar med en pressestøtte på 40 millioner kroner i året til Dagsavisens ensidige hyllest – og støtte til sosialistene. Allerede på morgenkvisten, da valgresultatet ble kjent, kunne NRK’s ”uavhengige” analytikere fortelle sine seere at Erna Solberg og Høyre seiret på borgerlig side med 30 mandater, mens Siv Jensens og FrP’s 41 mandater kun ble nevnt i lunkne bisetninger. En sliten Kyrre Nakkim kunne til og med fortelle forbausede seere at Venstres fall i første rekke må tilskrives Lars Sponheims lederstil, og ikke så meget partiets isfront mot FrP. ”Analytikerne” makter faktisk ikke å vri ut av seg det alle velgere vet, nemlig at det var Lars Sponheim med halehenget Dagfinn Høybråten, som ensidig bærer ansvaret for at det ikke ble et klart borgerlig flertall ved dette valget.


Desinformasjonen er altså allerede i full gang. Og vi må beholde hanskene på!


Les hele artikkelen i kommentar.no SIV SEIRET PÅ IKKE-SOSIALISTISK SIDE

No comments:

Post a Comment