Wednesday, September 9, 2009

Aftenposten og Nrk får kritikk av kolleger

Søndag la den konstituerte sjefredaktøren i Aftenposten seg langflat og beklaget et oppslag som angivelig skulle vise kriminalitetseksplosjonen som vil følge hvis Frps politikk blir omsatt i praksis. Kildegrunnlaget var for tynt og den journalistiske metoden tvilsom.

Samme kveld forsøkte NRK Dagsrevyen en øvelse i samme genre. Et 11 minutter langt innslag skulle vise hvilke dramatiske konsekvenser det vil få for norsk utenrikspolitikk hvis Frp kommer i regjering.

Metoden - og svakheten - var på mange måter den samme som hos Aftenposten: Man tar enkeltposter fra programmet og uttalelser fra Frp-politikere - og lar eksperter vurdere dem. Problemet er at dette er kompliserte felt. Valget av eksperter gir langt på vei resultatet.


....Den største svakheten er likevel forestillingen som spres om at dette vil skje «med Frp i regjering». Man kunne med omtrent like stor rett påstått at med «SV i regjering vil Norge melde seg ut av Nato», at «med KrF i regjering vil fri abort bli avskaffet», eller at «med Sp i regjering vil Stortinget flyttes ut av Oslo».

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv: Særbehandling

No comments:

Post a Comment