Saturday, September 5, 2009

Våre udugelige journalister

Vi har alle sett det og hørt det - gang på gang: Arbeiderpartiet vil ikke diskutere egen politikk, deres strategi er å hele tiden angripe Frp. Man skulle da tro at vi hadde oppegående journalister som evnet å skjære gjennom. Dessverre - så langt har Arbeiderpartiets strateger suksessfullt tatt innersvingen på journalistene.


Se bare på hvordan Aftenposten laget en dobbeltside og ryddet forsiden, for å slå fast at noen eksperter mente Frp-politikk ville gi mer kriminalitet. Fjorten dager senere innrømmer sjefredaktøren at de nok ikke burde laget forsiden, men beklager ikke at tre av forskerne var partipolitikere fra et konkurrerende parti. Og i mellomtiden holdt hun kjeft. Vel vitende om at Frp ble angrepet i øst og vest for den forsiden hun nå innrømmer ikke var god nok. Hun var vel kanskje litt fornøyd, likevel?

Slik har den norske valgkampen blitt. Mens Ap angriper Frp, følger mediene opp. Og til slutt kaster kommentatorene seg over temaene.

La meg ta nok ett eksempel, VGs kommentator Frithjof Jacobsen ironiserte over hvordan Siv Jensens skjørtekanter nå preget debatten, og lurte på om Frp ikke hadde viktigere ting å snakke om.

Det han ikke fortalte var hvordan hans egen avis jaget etter denne nyheten i over to døgn, etter å ha mislyktes med å få noen til stå frem og kritisere Kristin Halvorsens hersketeknikker. Det var for øvrig i en samtale om Kristin Halvorsen at Jensen kom inn på tv-studioer. Til tross for at Jensen selv ikke har ønsket oppslag om dette, men heller ville diskutere politikk, fortsatte VG til det nesten kjedsommelige. Resultatet var en forside og to helsider, og en fremstilling om at Siv Jensen går til angrep på NRK og TV2. Jacobsen fikk dermed et tema han kunne raljere over Siv Jensen på. Det ble vel slik han hadde håpet.


Den røde tråden i alt dette er hvordan valgkampen ikke lenger handler om politikk, men om hvordan mediene og Ap spesielt, elsker å angripe FrP.

Les hele kronikken: Hva valget handler om

1 comment:

 1. Kildeskatt på pensjoner som vil ramme tusenvis av eldre og uføre.
  Innføringen av kildeskatten fra 1. januar 2010 vil gjøre tilværelsen ”umulig” for oss som tvinges til å samle og føre bevis for skattemyndighetene i to vidt forskjellige land, hver eneste dag til våre dagers ende.

  Ot.prp. 20 (2008-2009) innholder en rekke feil og mangler som er påvist, bl.a. av Emigrant1 og Seniorsaken, noe som under normale omstendigheter skulle føre til at saken ble avvist av Stortinget.
  Det er finansminister Kristin Halvorsen som fører saken – og som er ansvarlig for denne umoralske, flate beskatningen på 15 % - som rammer alle gamle og uføre likt, uten å skjele til betalingsevne og mentale/ fysiske ressurser.
  Dette faktum har selv Kristin Halvorsen vært nødt til etterhvert å innse – men uten å gjøre noe for å rette opp denne politiske skandalen.

  Lederen i Frp`s helse og sosialpolitiske utvalg, Gjermund Hagesæter skriftlig stilte henne flg. spørsmål den 20. august:

  Etter at de rød-grønne partiene vedtok å innføre kildeskatt for pensjonister bosatt i utlandet er det skapt forvirring hvorvidt dette vedtaket også vil omfatte pensjonister bosatt i f.eks. Thailand og Spania som Norge har skatteavtale med, eller om en innføring av kildeskatt her først forutsetter en reforhandling av skatteavtalen. Kan Finansminsteren snarest oppklare om regjeringen har planer om å pålegge kildeskatt også for pensjonister bosatt i f.eks. Thailand og Spania?

  Svaret kom den 2. september.

  Å snakke usant for Stortinget er normalt utgangspunkt for mistillitserklæring.
  Det blir spennende å se om den kommer.

  Her er svaret hun ga den 2. januar 2009:

  - NTB skriver at forslaget vil ha konsekvenser for pensjonister bosatt i Spania, Thailand og Pakistan. Det er feil. Endringene vil ikke ha konsekvenser for pensjonister som er bosatt i land som Spania, Thailand og Pakistan så lenge nåværende skatteavtaler med disse landene ikke reforhandles. Norges skatteavtaler med disse landene avskjærer nemlig norsk beskatning av pensjonene til personer bosatt der, sier Halvorsen (jfr. ref. Stortinget 02.01.2009).

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/sporsmal-og-svar--kildeskatt-pa-pensjone.html?id=547283

  og her er svaret Frp`s Gjermund Hagesæter fikk servert i går:

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2009/svar-pa-spm-1481-fra-stortingsrepresenta.html?id=575389

  I Thailand er det hundrevis av uføre og gamle som i løpet av 2010 må dra tilbake til Norge fordi 15 % skatt av pensjonen ikke gir rom for et normalliv, selv i er lavkostland. Selv en minstepensjonist her vil bli trukket for denne skatten. Til sammenligning blir uformuende med lave og middels pensjoner i Norge ikke pålagt skatt.

  For å bli akseptert som skattemessig utflyttet fra Norge, var kravet at man ikke hadde ”nåla i veggen” i gamlelandet (ikke engang en vegg å sette nåla i) – og nå kommer svært mange tomhendte tilbake (folk som trodde de skulle få oppleve en livsaften i fred og ro i et behagelig klima).

  For reumatikere (det er mange !) betyr det å komme tilbake til et helse og sosialsystem som fungerer svært dårlig. Et stort antall kommuner er ikke i stand til å yte adekvat behandling/ assistanse til uføre og eldre som i utlendighet selv har tatt ansvar for livet sitt under optimale klimatiske forhold.

  En regjering som på denne måten tråkker på den svakeste og minst ressurssterke gruppen voksne mennesker med norsk tilhørighet, fortjener ikke å fortsette og regjere LANDET VÅRT !

  www.emigrant1.org

  ReplyDelete