Friday, September 25, 2009

Når vil tilsvarende skje i Norge?

Dette er et lærestykke fra dagens Sverige. En svensk muslim på arbeidsledighetstrygd søker på en praksisplass som sveiser. Men under jobbintervjuet nekter han å ta arbeidslederen i hånden. Hun var kvinne, og som Svenska Dagbladet skriver "han var troende muslim og kunne ikke ta andre enn familienes kvinner i hånden." Men når ble dette i parentes bemerket et ufravikelig kriterium på å være troende muslim?

Mannen fikk ikke jobben, og firmaet skyldte på manglende kompetanse. Sveriges svar på NAV mente det var hans kvinnediskriminerende oppførsel, og fratok ham arbeidsledighetestrygd og praksisplass, siden det var hans egen oppførsel som hindret ham i å få jobben.

Mannen klaget til Diskrimineringsombudet som mener dette er et tilfelle av grov diskriminering og det fra myndighetene, og har pålagt NAV å ubetale mannen 160.000 kroner i erstatning.

Mannen mener seg å være i sin fulle rett, men konsekvensene av resonnementet blir fullt gjennomslag for alle muslimske særkrav: hijab, bønnetider, faste, halal-mat, og berøring med kvinner, og vil vi tro - også bekledning. Hvis man sier ja på ett punkt og endatil sanksjonerer det med diskrimingeringsloven, har man begynt den gradvise innføring av sharia. Innføring av sharia med loven i hånd, det er det nye folkhemmet.

Norge står her overfor valget: Svenske eller danske tilstander. Det er ikke et retorisk grep.


Les hele artikkelen: Svensk lærestykke

No comments:

Post a Comment