Tuesday, September 1, 2009

Hjerterå eldreomsorg- Kommer det en asylsøker opprettes det automatisk en plass i et asylmottak. Men trenger en gammel mann en sykehjemsplass, må han stille seg i kø. Hjerterått, sier Carl I. Hagen.

- Det er hjerteskjærende å konstatere at regjeringen automatisk bruker mer penger på å opprette asylmottak i takt med det voksende behov, mens den samme regjeringen setter tak på etablering av nye sykehjem og omsorgsplasser, sier Carl I. Hagen.

- Når det gjelder asylsøkere så finner alltid regjeringen det som er nødvendig av penger, mens det settes et tak både på antall nye plasser og kroner når det gjelder sykehjem- og omsorgsplasser.


Les mer hva Hagen har å si om eldreomsorgen under den rødgrønne regjeringen:
Hjerterå eldreomsorg

No comments:

Post a Comment