Friday, September 25, 2009

Vår syntetiske flertallsregjering

Dette sa Inge Lønning i februar 2009 om vår oppskrytte rødgrønne regjering. Lønnings uttalelse har naturligvis fortsatt gyldighet:

— Å konstruere en syntetisk flertallsregjering mellom partier, som er så grunnleggende uenig på følsomme punkt som sikkerhets- og utenrikspolitikk, er ikke heldig. De bruker all politisk energi på å lage møysommelige sammensnekrede kompromisser, istedenfor å drive framtidsrettet politikk. Regjeringen har ingenting mer å gå på, ingenting mer å forhandle om. Og de som virkelig har grunn til å føle seg tilsidesatt, er regjeringspartienes stortingsgrupper. I dag blir de skvist.

8 comments:

 1. Eg trur Inge Lønning tek feil når han hevdar at regjeringa brukar all energien sin på å lage kompromiss.

  Dei fire siste åra har vist at regjeringa har fått gjennomført svært mykje raudgrøn politikk. Så det skortar nok ikkje på energi til å drive Norge framover til eit endå betre samfunn. Dette skulle vere eit godt bevis på at Lønning her er på viddene.

  Regjeringspartia er einige om det meste, dei store linjene i politikken, men det eksisterer nokre få område der ueinigheitene er større. Dei fire siste åra har vist at Lønning tar feil. Regjeringa samarbeider godt og får mykje gjort.

  Det faktum at den raudgrøne regjeringa fekk fornya tillit frå folket ved valet er og ein god peiepinn på at regjeringa gjer det mykje betre enn det Lønning prøver å få det til å sjå ut som.

  Sjekk her kva regjeringa har fått utretta av politikk dei åra dei har site med makta:

  fellesskap.org

  ReplyDelete
 2. Det var vel strengt tatt kun Arbeiderpartiet som fikk tillit, de to andre partiene, SV og Sp, fikk ikke et valgresultat det var så mye å skryte av.

  Etter min mening burde Arbeiderpartiet kvittet seg med både SV og Sp og fortsatt som mindretallsregjering. Selv vi som stemmer Frp ville foretrukket Ap alene fremfor de to bakstreverske SV og Sp. Fordelen ville også være at Ap-politikerne da ville blitt litt mindre arrogante.

  ReplyDelete
 3. Poenget er at det er summen av politikken til dei tre partia som er bra for landet.

  SV med sin kamp for rettvis fordeling, kampen mot fattigdom, antikrigslinje og miljø/klima som sine viktigaste saker.

  Senterpartiet som ønskjer å ta heile landet i bruk.

  Ap med sin næringslivspolitikk, der verdiar må skapast for å kunne fordelast.

  Det er summen av alt dette som er bra for Norge. Fredrik Mellem har tidlegare skrive om den raudgrøne legeringa. Det synes eg er eit fantastisk godt bilete på den raudgrøne regjeringa. Samansmeltninga er betre og sterkare enn summen av dei tre partia. Dei tre partia har smelta saman til noko nytt og betre.

  ReplyDelete
 4. Med bakgrunn i det du skriver, kan vi da konkludere med følgende?

  - Ap har ingen kamp for rettvis fordeling, kampen mot fattigdom, antikrigslinje og miljø/klima som sine viktigaste saker. Ap er derfor avhengig av å ha SV med i regjeringen slik at Arbeiderpartiets politikk kan bli ledet i "riktig" retning.

  - Ap er ikke et parti som ønskjer å ta heile landet i bruk. Ap må ledes i "riktig" retning - i dette tilfellet av Sp.

  - Hverken SV eller Sp har næringslivspolitikk, der verdiar må skapast for å kunne fordelast. Disse to partiene er avhengig av Arbeiderpartiet.

  Hvis det virkelig forholder seg slik, kan jeg bedre forstå hvorfor disse tre partiene er så avhengige av hverandre.

  ReplyDelete
 5. "...Dei tre partia har smelta saman til noko nytt og betre."

  Det høres nesten religiøst ut. Kanskje det kan bli, eller kanskje det allerede har blitt en menighet ut av det? Den rødgrønne menigheten. Høres ut som Kristelig Folkeparti allerede har fått en konkurrent.

  ReplyDelete
 6. Anonym: Slik har det vært i mange år - at arbeiderbevegelsen for mange har blitt et slags religionsssurrogat.

  ReplyDelete
 7. Nei, du konkluderer feil Nils.

  Ap har politikk på alle desse områda. Men på nokre område vi SV og Sp bruke endå sterkare verkemidlar. Når ein set seg ned for å diskutere kjem ein fram til gode kompromiss som er bra for landet.

  Dessutan, legeringar er ikkje religion. Legeringar er naturvitskap, altså realisme. Altså ikkje noko diffust og uforklarmeg men heller noko konkret og logisk. Samanlikninga med det religiøse er på viddene.

  ReplyDelete
 8. Odd Frantzen sa: "...Når ein set seg ned for å diskutere kjem ein fram til gode kompromiss som er bra for landet."

  Ok, men likevel kan ikke kompromissene bli like gode som hvis for eksempel Ap's politikk kunne gjennomføres 100% uten innblanding fra de to andre partiene? Er ikke det logisk? Kompromiss betyr intet annet enn at man må oppgi noe for også å tilfredsstille motparten.

  Det jeg vil frem til er at du kanskje har adoptert en ide fra denne Fredrik Mellem som du kanskje burde skrinlegge? Det er åpenbart at hans hensikt ikke er noe annet enn å forsøke å rettferdiggjøre samarbeidet med SV og Sp. Eller kanskje han håpet å påvirke de to andre partiene med denne - litt latterlige legerings-ideen - slik at de ikke bryter ut av regjeringsssamarbeidet?

  ReplyDelete