Tuesday, September 22, 2009

Du betaler selvsagt skatten din med glede?

Det er merkelig at Stoltenberg vil la sin regjering bli besudlet ved å ha med et parti som Sosialistisk Venstreparti. Selv vi som stemmer borgerlig kunne akseptert en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet. Det ville gjort regjeringen mindre arrogant, men viktigere er det at det ville være bra for landet å slippe et skadelig parti som SV i regjeringskontorene.

.....Verden skulle reddes, utviklingsminister Erik Solheim (SV) har reist verden rundt og delt ut 100 milliarder kroner (cirka 25 milliarder hvert år) til mange tvilsomme statsledere. Mye av disse pengene er ”plutselig” forsvunnet.

Rapport etter rapport er blitt vist ham og departementet og personer som kommer fra flere av landene, har advart Norge og Vesten på at mye av bistanden har gjort forholdene enda verre i flere av disse fattige landene. Rapporter fra Kenya, Sierra Leone, Tanzania … Men Erik Solheim bare gliser og bryr seg ikke om kritikken.....


Les mer her: Taperpartiet Sosialistisk Venstreparti

No comments:

Post a Comment