Saturday, September 5, 2009

Arbeiderpartiet holder kritiske rapporter hemmelig

Kritiske rapporter om dårlige veier, svak sykehusstyring og utstøting av arbeidslivet blir hemmeligholdt av de rødgrønne til etter valget.

Den rødgrønne regjeringen har systematisk hemmeligstemplet en rekke saker fra Stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen, med til dels meget kritiske spørsmål til pengebruken.

Allerede 26. juni oversendte Riksrevisjonen en rekke til dels meget kritiske brev om sentrale saker i valgkampen:


Mangelfullt vedlikehold av veiene.


Svak styring med sykehusene, som fører til store underskudd.


Regjeringens innsats for et inkluderende arbeidsliv.


Kritiske spørsmål til prosjektstyringen i Posten Norge og NSB.

Les mer i Aftenposten: Kritikk skjules til etter valget

No comments:

Post a Comment