Thursday, September 3, 2009

Flott at uetiske selskap finnesFinansdepartementet utelukkar det israelske selskapet Elbit Systems LTD frå Oljefondet, skriver nrk.no

Norges Bank vart instruert i å selje aksjane i selskapet allereie 30. juni, og Oljefondet er no heilt ute av Elbit Systems Ltd.

Norge var heldig som fann noen som var villig til å kjøpe aksjene. Takk og pris for at noen var villig til å ta vår plass som aksjonær. De ga oss endog penger for plassbyttet. Det bør virkelig glede Etikkrådet og Oljefondet at det finnes slike kjøpere.

Takket være de med lavere etisk standard kan vi her i Norge fortsette som verdens prektige og plettfrie.

No comments:

Post a Comment