Sunday, September 13, 2009

De skamrødmer ikke – ikke ennå

Hadde jeg vært journalist, politisk kommentator eller valgforsker og møtt opp i et valglokale for å stemme, da ville jeg mest sannsynlig ha skamrødmet. Jeg tror ikke det vil være noen av disse som vil skamrødme på mandag, men forhåpentligvis vil det bli slik om noen år.

Journalister, politikere og andre er raskt på banen og sier i fra hvis de ser inhabilitet. En generell regel er at man er inhabil dersom det foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. En aktiv handling, som det å stemme, mener jeg skaper et spesielt forhold mellom den som stemmer og partiet det stemmes på. Media - som gjerne kalles den fjerde statsmakt - etablerer bånd som kan svekke dens rolle som kritiker og overvåker.

Likevel påstår journalistene at det ikke finnes noen grunn til å tvile på deres evne til å være upartiske. Alle andre, derimot, må holdes i sjakk med regler for inhabilitet.

Hvor naiv er det mulig å bli?

Faktum er at titusener allerede har mistet tiltroen til mediene. Kun 5% av publikum uttrykker stor tillit til journalistene. Undersøkelser viser også at 70% av journalistene støtter SV og Ap.

- Journaliststanden har aldri vært "rødere" enn i dag, fastslo professor Frank Aarebrot da han kommenterte målingene.

Årets valgkamp mener mange var et nytt grelt eksempel på politisk slagside i avisene og etermediene. Men det synes ikke å bekymre journalistene. De mest usmakelige tilfellene av kampanjejournalistikk så vi i Aftenposten og Nrk. De hadde bestemt seg for ”å ta” Fremskrittspartiet. Man skulle tro det hadde vært mer naturlig ”å ta” de partiene som tross alt hadde sittet med makten de siste fire årene, men det samsvarte kanskje ikke med journalistenes politiske sympatier?

Det finnes mange hederlige journalister i dette landet, la nå det være sagt. Det er derfor fullt mulig at noen av disse journalistene satt hjemme og rødmet på vegne av sine kolleger i Aftenposten og Nrk. Men det var kun Dagens Næringsliv som tok bladet fra munnen.

I USA finnes det journalister og redaktører som av prinsipp ikke stemmer ved valg. De vil verne om sin uavhengighet. Jeg tror det før eller siden vil ble slik i Norge også, men neppe før svenskene har gått foran. For Norge er på mange måter et underbruk av Sverige. Vi har sett det flere ganger: Først tar svenskene affære, og så kommer Norge diltende etter. Vi kan bare håpe at svenske journalister vil etablere praksisen - at journalister ikke stemmer ved valg. Da vil nok journalistene her i Norge omsider følge etter.

No comments:

Post a Comment