Friday, September 18, 2009

Hjemmesitterne vil trolig bli flere ved fremtidige valg

Så dere Dagsrevyens reportasje i dag, om den hjelpesløse 91 årige damen som ikke fikk sykehjemsplass i Oslo?

Regjeringen vil skylde på at Oslo er borgerlig styrt - og de borgerlige i Oslo vil skylde på at vi har en sosialistisk regjering.

Resultatet vil bli at flere og flere vil miste tiltroen til politikerne. Jeg er stygt redd for at politikernes handlingslammelse vil avspeile seg ved fremtidige valg! I så måte spiller politikerne hasard med demokratiet.

No comments:

Post a Comment