Friday, September 11, 2009

Er valgforsker Aarebrot en smart mann?

Valgforsker og professor Frank Aarebrot er uten tvil en intelligent mann. Men er han smart?

Nei, det er han overhodet ikke. Han er så lite smart at han er helt på grensen til å skulle vært tatt hånd om av Overformynderiet. Aarebrot burde vært satt under tilsyn, gjerne med et verge eller to i nærheten.

Aarebrot er nemlig forsker og valgkommentator i radio og fjernsyn, og han uttaler seg i hytt og pine til mediene. Mye av det mannen sier, er det verdt å lytte til. Det han sier, virker intelligent, fornuftig og til tider morsomt. Han slår også i alle retninger og synes å like å tråkke på noen tær - både borgerlige og sosialistiske tær. Det er fornøyelig, og det skaper inntrykk av at vi har å gjøre med en ærlig og redelig mann.

Problemet er at Aarebrot er medlem av Arbeiderpartiet. Det ødelegger for mannen.

Noen vil trolig si at det er en ærlig sak, at han i hvert fall ikke seiler under falskt flagg.

Nå er det imidlertid slik at for eksempel et medlemskap i et politisk parti vil skape et bånd mellom personen og partiet. Ved medlemsskap adopteres et sett med verdier som sine - en lojalitet og et allianseforhold etableres. Dette vil nødvendigvis farge alt denne personen sier og gjør.

Det farger også oppfatningen av personen. Det er vanskelig å stole ett hundrede prosent på valgforskeren og mediekommentatoren Aarebrot. Fordi vi kjenner til allianseforholdet mellom Aarebrot og Arbeiderpartiet. Det er derfor Fremskrittspartiets Per Sandberg i dagens utgave av Dagsavisen mer enn antyder at Frank Aarebrot og Arne Strand sine analyser av Fremskrittspartets politikk er lite troverdige.

Det viser hvor lite smart Aarebrot er. Han har skuslet bort muligheten til absolutt troverdighet til fordel for et medlemsskap i Arbeiderpartiet.

Aarebrot burde offentliggjøre at han ikke bare melder seg ut av Arbeiderpartiet, men at han også lar være å stemme på noe politisk parti fra nå av; fordi han setter uavhengighet og tillit i befolkningen i høysetet.

Videre bør Aarebrot prøve å få inn i hodene på norske journalister at heller ikke journalister bør stemme ved valg.

Men akkurat det komme neppe til å bli en enkel oppgave!

No comments:

Post a Comment